10 nejčastějších omylů o globálním oteplování

OMYL č. 1

“Vědci se ještě neshodli na tom, zda změnu zemského klimatu způsobují lidé.”

Mezi vědci však panuje výrazná shoda v tom, že za změny podnebí na Zemi mohou lidé. Velká většina odborníků zastává názor, že naše planeta se otepluje, že tuto tendenci zavinili lidé, a že pokud budeme do atmosféry dále vypouštět oblaka skleníkových plynů, bude globální oteplování působit stále větší škody.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 2

“Na podnebí může mít vliv spousta věcí, a není tudíž důvod, proč bychom si měli dělat starosti právě kvůli CO2.”

Podnebí citlivě reaguje na mnoho látek a jevů kromě oxidu uhličitého - například na skvrny na Slunci nebo na vodní páru. Ale to je jen další důkaz, jak vážné starosti bychom si měli dělat kvůli CO2 a jiným skleníkovým plynům, na něž mají lidé vliv. Fakt, že klimatický systém v průběhu dějin citlivě reagoval na řadu přirozených změn různé povahy, by nás měl důrazně varovat: rozsáhlé a nevídané změny, které vyvoláváme, je nutné pozorně sledovat. Máme nyní větší vliv než kterákoli z přírodních sil.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 3

“Klima se postupem času postupem času přirozeně mění, a proto jsou všechny dnes pozorované změny jenom součástí přirozeného cyklu.”

Ano, podnebí se přirozeně mění. Ze zkoumání letokruhů, usazenin v jezerech, ledu z vrtných jader a jiných přirozených vzorků poskytujících svědectví o klimatu v minulosti vědci vědí, že ke změnám v klimatu, včetně změn náhlých, někdy dochází. Při tom přirozeně kolísá úroveň oxidu uhličitého, ale žádná změna zatím nebyla tak velká jako ta, kterou jsme nyní způsobili my. Vzorky odebrané z hlubokých vrstev ledu Antarktidy ukazují, že množství oxidu uhličitého je v současnosti vyšší, než jaké kdy bylo za posledních 650 000 let, což znamená, že jsme se dostali za hranice rozpětí, v jakém se podnebí mění přirozeně. Větší zastoupení CO2 v atmosféře vede k růstu teplot.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 4

“Příčinou globálního oteplování je díra v ozonové vrstvě.”

Mezi změnou klimatu a ozonovou dírou skutečně vztah je, ale jiný. Díra v ozonové vrstvě - v té části atmosféry, která obsahuje vysoké koncentrace ozonu a chrání planetu před slunečním zářením - vznikla působením uměle vyrobených chemikálií, takzvaných freonů, nyní zakázaných mezinárodní dohodou nazvanou Montrealský protokol. Díra způsobuje, že na zemský povrch dopadá víc ultrafialového záření, ale teplotu Země neovlivňuje. Jediná souvislost mezi ozonovou dírou a změnou klimatu je téměř pravý opak výše uvedeného mýtu. Globální oteplování za ozonovou díru sice vinu nenese, mohlo by však zpomalit proces jejího přirozeného zacelování. Globální oteplování ohřívá atmosféru zdola, ale stratosféru ochlazuje, což může ztráty ozonu ve stratosféře zhoršit.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 5

“Se změnou klimatu se nedá nic dělat. Je příliš pozdě.”

Tento omyl je nejhorší ze všech. Nesmíme propadat zoufalství, dá se toho udělat spousta, ale musí se začít hned. Příčiny a dopady klimatické změny nelze dále ignorovat. Potřebujeme omezit využívání fosilních paliv společným působením vládních iniciativ, inovacemi v průmyslu a činy jednotlivců. Tato kapitola přináší desítky návrhů, kterými se můžete řídit.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 6

“Ledový příkrov v Antarktidě se zvětšuje, takže není pravda, že v důsledku globálního oteplování tají ledovce a led na moři.”

Ledu v Antarktidě někde možná přibývá, ale v jiných oblastech tohoto kontinentu zjevně taje a nová studie z roku 2006 ukazuje, že celkově tam led rychle ubývá. I když se někde plocha ledu nezmenšuje nebo roste, nic to nemění na tom, že následkem globálního oteplování v celém světě tají ledovce a mořský led. Na světě se zmenšuje více než 85 % ledovců. A lokální dopady změny klimatu rozhodně nevyváží globální tendence, které vědci pozorují.
Někteří lidé (například v románu Michaela Crichtona Říše strachu) také mylně tvrdí, že ledu v Grónsku přibývá. Ve skutečnosti nejnovější údaje z družic NASA ukazují, že ledová čepička Grónska se rok od roku zmenšuje, čímž vyvolává vzestup mořské hladiny. Ztráty grónského ledu se v letech 1996 až 2005 zdvojnásobily. Jen roku 2005 Grónsko přišlo o 50 krychlových kilometrů ledu.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 7

“Globální oteplování je dobrá věc, protože nás zbaví chladných zim a rostliny porostou rychleji”

Tenhle mýtus je snad nesmrtelný. Protože důsledky globálního oteplování jsou na různých místech různé, někde skutečně mohou přinášet v zimě příjemnější počasí. Ale negativní vlivy změny klimatu nad jakýmikoli místními klady podstatně převáží. Vezměme jako příklad oceány. Změny způsobené globálním oteplováním tam už teď vyvolávají rozsáhlé odumírání korálových útesů, hlavních zdrojů potravy a útočiště pro živočichy na všech článcích potravinového řetězce až nahoru k nám. Tání pevninských ledovcových příkrovů zvyšuje hladiny moří, a pokud roztají i velké ledové kry, mnoho pobřežních měst na světě bude zaplaveno a z milionů lidí se stanou uprchlíci. To jsou jen některé z následků globálního oteplování. Další předpovědi uvádějí nezvykle dlouhá období sucha, větší povodně, silnější bouře, erozi půdy, hromadné vymírání druhů a nebezpečí pro zdraví lidí ze strany nových nemocí. Hrstka těch, jimž změna počasí přinese zlepšení, si ho možná bude užívat v krajině, která takřka nebude k poznání.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 8

“Oteplování, které vědci zaznamenávají, je jen projevem toho, že velká města zachycují teplo, a se skleníkovými plyny nijak nesouvisí.”

Lidé, kteří chtějí globální oteplování popírat, neboť je to snazší než proti němu něco dělat, poukazují na to, že velká města zachycují teplo kvůli všem těm budovám a asfaltu, a vědci podle nich tedy ve skutečnosti jenom pozorují “velkoměstský ostrůvek tepla”. To je prostě omyl. Měření teploty se stejně zpravidla provádí v parcích, což jsou vlastně chladné oblasti v rámci těchto ostrůvků. A dlouhodobé záznamy teplot z venkovských oblastí ukazují téměř stejné výsledky jako dlouhodobé záznamy zahrnující jak venkov, tak města. Výzkum většinou ukazuje, že vliv “městských ostrůvků tepla” na celkové oteplování planety je zanedbatelný.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 9

“Globální oteplování je důsledek meteoru, který dopadl na Sibiř začátkem 20. století.”

Pro některé z nás to možná zní absurdně, ale s touto hypotézou skutečně přišel jeden ruský vědec. Má pravdu? Ani v nejmenším. Dopad meteoru na Zemi podobně jako výbuch sopky nějak na klima bezprostředně působí, pokud je meteor dostatečně velký. Ale v letech následujících po dopadu sibiřského meteoru nebylo zaznamenáno ani oteplení, ani ochlazení. K následkům by bylo možné zařadit i vodní páru, ta však zůstává v horních vrstvách atmosféry nanejvýš několik let. Jakékoli účinky by tedy byly krátkodobé a nemohly by být pozorovány v tak vzdálené budoucnosti.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)

OMYL č. 10

“Teploty v některých oblastech nestoupají, a proto je globální oteplování mýtus.”

Pravda, teploty nestoupají na každém místě planety. Postavy románu Michaela Crichtona Říše strachu si předávají grafy, které ukazují konkrétní místa na světě, kde teploty nepatrně klesají nebo se drží ve stejné výši. Grafy zobrazují skutečné údaje od skutečných vědců. Přesto nejsou důkazem správnosti tohoto tvrzení. Globální oteplování se vztahuje k vzestupu průměrné teploty povrchu celé Země v důsledku zvýšeného množství skleníkových plynů.
Klima je neuvěřitelně složitý systém, a důsledky jeho změny tedy nejsou všude stejné. V některých oblastech za zeměkouli, například na severu Evropy, se může i ochladit. To však nic nemění na faktu, že povrchová teplota planety stoupá, právě tak jako teplota oceánů. Nárůst se projevil při různých typech měření, včetně údajů z družic, a výsledky všech ukazují stejnou celkovou tendenci.

(převzato z knížky Nepříjemná pravda - autor: Al Gore)