Graf výkonu solární elektrárny

Graf výkonu solární elektrárny - Rodinný dům


Přehled spotřeby v rod. domě, v říjnu 2019, první graf je spotřeba domu bez solární elektrárny a druhý graf je po zapnutí solární elektrárny. Úspora je velmi vysoká.